เรียน Content Marketing หลักสูตรสำคัญสำหรับนักการตลาดยุคใหม่

การตลาดมีเป้าหมายเพื่อดึงความสนใจจากผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกค้า ทำให้การตลาดเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจ โดยการตลาดก็แบ่งออกได้เป็นหลายแขนง ซึ่งการตลาดรูปแบบหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ ก็คือ Content Marketing ดังนั้นการศึกษา เรียน Content Marketing เป็นสิ่งที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรพลาด

ดังนั้นการมองหาคอร์สเรียน content marketing เพิ่มเติม จะช่วยพัฒนาสกิลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของนักการตลาดยุคใหม่ได้ เพราะการคิดคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ออกมาจะช่วยดึงความสนใจจากผู้บริโภคได้ทำไมการเรียน Content Marketing ถึงมีความสำคัญ

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทำให้สื่อโฆษณามีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากโฆษณารูปแบบเดิมทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ได้กลายมาเป็นโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือวีดีโอ ทำให้การทำโฆษณาสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกจำกัดกรอบ และยังสามารถทำได้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน

เมื่อมีโอกาสแล้วสิ่งที่ควรทำ คือ คว้ามันมา หากสามารถทำโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ จะช่วยให้ดึงความสนใจจากผู้บริโภคเพื่อเปลี่ยนคนกลุ่มนั้นให้มาเป็นลูกค้า ดังนั้นทักษะการคิดคอนเทนต์ การทำ content จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการตลาด และการจะได้ความรู้ ทักษะนั้นสามารถได้มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการตัดสินใจเลือกเรียน content marketing สักคอร์ส

การเรียน content marketing เป็นทางลัดที่ช่วยให้เข้าใจการทำ content marketing มากยิ่งขึ้น เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จำเป็นในการทำ content สักตัว เช่น การออกแบบคอนเทนต์โดยอ้างอิงจากความชอบของผู้บริโภค วิธีการนำเสนออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เขียนแคปชันอย่างไรให้ดูน่าสนใจ


คอร์สเรียน Content Marketing เหมาะกับใครบ้าง

คอร์สเรียน content marketing เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ สร้างพื้นฐานความรู้ด้าน content marketing ให้กับผู้เรียน ดังนั้นคอร์สเรียน content marketing เรียกได้ว่าเหมาะกับคนหลายกลุ่มอย่างมาก เพราะมันให้ประโยชน์ได้มากมาย

 • ผู้ที่มีอาชีพนักการตลาด หรือเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เจริญเติบโจในหน้าที่การงาน ช่วยให้ผลลัพธ์การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เจ้าของกิจการ ไม่ใช่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็ก ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการตลาด เจ้าของกิจการก็สามารถคิดคอนเทนต์ได้ด้วยตนเอง
 • นักศึกษาที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม การมีความรู้หลายแขนง จะช่วยเปิดโอกาสเกี่ยวกับหน้าที่การงานในอนาคต
 • อาชีพฟรีแลนซ์ เพราะความต้องการคนทำงานสาย content marketing มีอยู่อย่างมาก มันสามารถเพิ่มโอกาสให้รับงานได้มากขึ้น

คอร์สเรียน Content Marketing เหมาะกับใคร

เนื้อหาคอร์สเรียน Content Marketing มีการสอนอะไรบ้าง

สำหรับคนที่สนใจเรียน content marketing เรามาดูกันว่าในคอร์สเรียน จะมีเนื้อหาอะไรสอนบ้าง

 1. หลักการออกแบบ คิดคอนเทนต์ แม้ว่าการทำคอนเทนต์จำเป็นต้องพึ่งความคิดสร้างสรรค์ แต่มันก็มีหลักการพื้นฐานที่ควรปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในการเรียน content marketing
 2. วันเวลาที่เหมาะสมในการลงคอนเทนต์ แม้ว่าการลงคอนเทนต์ทางอินเทอร์เน็ตจะสามารถทำได้ตลอดเวลา แต่วันและเวลาในการลง ก็มีผลต่อการมองเห็นและการเข้าถึงคอนเทนต์ในกลุ่มผู้บริโภค การศึกษา
 3. วิธีการสังเกตและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของการทำ content เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับสินค้า บริการ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตีกรอบได้ง่ายว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำสื่อโฆษณา ทำคอนเทนต์ที่ตรงกับพฤติกรรมการเสพสื่อ และความชอบของกลุ่มเป้าหมาย
 4. วิธีการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำ content marketing ยกตัวอย่างเช่น การใช้ social media โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำส่วนต่าง ๆ ของคอนเทนต์

เรียน Content Marketing ได้ความรู้อะไรไปใช้ต่อบ้าง

การเรียน content marketing จะช่วยปูพื้นฐาน ส่งเสริมให้สามารถทำ content ที่มีประสิทธิภาพ โดยความรู้ที่ได้จากการเรียน content marketing ที่จะสามารถนำไปต่อยอดสิ่งต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ในการคิดคอนเทนต์ตามหลักการที่ควรเป็น ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ หากสามารถทำ content ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มการมองเห็น เพิ่มการเข้าถึงให้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา
 2. แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้มาระหว่างเรียน การได้รับฟังเนื้อหาการสอนจากอาจารย์ การได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมคอร์สเรียน จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ เพราะการนั่งอยู่เฉย ๆ จะไม่มีการกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ 
 3. ทำ content โดยที่ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายเดิม การคิดคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องดี แต่ต้องไม่ลืมเป้าหมายว่ากำลังขายอะไรอยู่ จะขายอย่างเดียวก็ไม่น่าสนใจ การจะคิดคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์จนลืมขาย ก็ไม่ควรทำ ดังนั้นการเรียน content marketing จะช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้
 4. สามารถใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้หลักการใช้และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้การทำ content marketing ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้

เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียน Content Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนจะลงสมัครคอร์สเรียน content marketing สักตัว ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพราะการจะลงเรียนทั้งทีต้องเสียทั้งค่าเรียน และเวลา ดังนั้นก็ควรเรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ควรเตรียม มีดังนี้

 • ความรู้พื้นฐาน ด้านธุรกิจการตลาด เพื่อให้สามารถเข้าใจศัพท์เฉพาะบางอย่าง และเนื้อหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตกแต่งรูป หรือตัดต่อวีดีโอ
 • มีเป้าหมายว่าต้องการเรียนเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดอะไร การเรียนย่อมได้ความรู้ แต่หากตั้งเป้าหมายว่าเรียนเพื่ออะไร จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ และมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น
 • อารมณ์ปลอดโปร่งก่อนเข้าเรียน เพราะการเรียน content marketing คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจแจ่มใส อารมณ์ที่ดี จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน Content Marketing

สรุป คอร์สเรียน Content Marketing คอร์สเรียนที่คุณไม่ควรมองข้าม

การเรียน content marketing จะช่วยให้ความรู้กับผู้เรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้ได้ ตั้งแต่ระดับเจ้าของกิจการ จนถึงระดับคนทำงาน โดยเฉพาะคนทำงานสายการตลาด และประชาสัมพันธ์ควรเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตน

นอกจากนี้การเลือกหาว่าเรียน content marketing ที่ไหนดี ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคอร์สเรียน content marketing แต่ละแห่งอาจจะมีรูปแบบภาพรวมที่เหมือนกัน แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน การจะตัดสินใจเลือกเรียนที่ไหน ควรศึกษาข้อมูลสถาบัน บทเรียนที่สอน เพื่อให้มั่นใจว่าคอร์สเรียน content marketing นั้นตอบโจทย์เราได้หรือไม่

รับฟรี! รวมโพสขายดี