สิ่งควรรู้ก่อนเรียนภาษาอังกฤษ  หาที่เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษ

โลกในยุคปัจจุบันเข้าสู่สังคมทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกันได้ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องมีเบื้องต้นคือเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางใช้ติดต่อสื่อสารทั่วโลก เพราะฉะนั้นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

โดยทั้งการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสามารถเพื่อความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้เราได้ สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกคือสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องหาข้อมูลว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เพื่อหาที่เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก รวมถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไหนจะเหมาะสมกับทักษะของเรา

ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถแบ่งได้เป็นหลายทักษะทั้งฟัง, พูด, อ่าน และเขียน รวมถึงแต่งโครงสร้างของประโยค ใช้คำเชื่อมหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น


สารบัญบทความ


ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

โดยสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยก็สามารถเรียนได้ โดยทาง Englishparks จะสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับปรับพื้นฐาน ได้แก่ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อสามารถทำความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จะช่วยส่งผลให้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย โดยมีทั้งในส่วนของ

 • คอร์ส Basic English เพื่อเข้าใจหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับสร้างประโยค รวมถึงประโยคสนทนาหรือ Conversation
 • คอร์ส Grammar เพื่อช่วยให้ผู้ที่เริ่มเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมีความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งสำหรับฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
 • คอร์ส Pronunciation เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อช่วยออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน และถูกต้องมากขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติได้อีกด้วย

ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะทำให้การติวภาษาอังกฤษในระดับต่อไปสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญอย่างไร

การเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อหลายด้านของชีวิตและพัฒนาในแต่ละบุคคล ข้อดีสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่น

 • เป็นประโยชน์ในเรื่องสำหรับใช้สมัครงาน ซึ่งจะช่วยให้มีทางเลือกในการสมัครงานได้หลากหลายขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึงช่วยในเรื่องการทำงานทั้งในประเทศสำหรับบริษัทต่างชาติ หรือทำงานต่างประเทศ โดยใช้ในสำหรับเขียนรายงาน, สนทนาทางธุรกิจกับลูกค้าระหว่างประเทศ, หรือนำเสนอข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษตามบทความให้ความรู้ต่าง ๆ ในทางออนไลน์ รวมถึงค้นคว้าวิจัย เพราะบทความส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์หนังสือ, นิตยสาร และสื่อมวลชนอื่น ๆ ที่มีผู้อ่านระหว่างประเทศทั่วโลก 
 • ใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยว จะทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนในที่ต่าง ๆ ได้ เพราะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของประชาชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ช่วยเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
 • ใช้สำหรับศึกษาต่างประเทศ เพราะภาษาอังกฤษมักถูกใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา เนื่องจากเป็นภาษากลางสำหรับใช้สื่อสาร โดยศึกษาทั้งในระดับทั่วไปและระดับสูงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดี

เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา

การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลลัพธ์ดีต้องการความพยายามและวิธีเหมาะสม ดังนี้

มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน

ต้องตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษว่าเราต้องการใช้ภาษาอังกฤษทำอะไร เช่น เรียน, ทำงาน หรือสนทนากับเพื่อนต่างชาติ พร้อมตั้งเป้าตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษให้ถูกกับระดับความรู้ของเรา

ในการเรียนภาษาอังกฤษต้องประเมินความรู้ทางภาษาของเราว่าเหมาะสมจะเริ่มเรียนระดับไหนเพื่อจะสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกฟัง, พูด, อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งวิธีฟัง, พูด, อ่านและเขียนล้วนเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนทักษะทั้ง 4 อย่างสม่ำเสมอ

ใช้เทคโนโลยีในการช่วยเรียนภาษาอังกฤษ

ควรใช้แอปและเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยฝึกภาษาอังกฤษทางออนไลน์

สร้างสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ

ลองนำภาษาอังกฤษเข้ามาในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ภาษาอังกฤษเขียนโพสต์บนสื่อสังคม, รับชมภาพยนตร์หรือช่องทีวีที่ใช้ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา

ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาเป็นวิธีช่วยให้เราสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำให้เราได้รู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองรวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพราะฉะนั้นจะสามารถทำให้เราได้รับความรู้ทางด้านภาษามีมาตรฐานและตรงกับความต้องการมากที่สุด


จะหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างไร

การหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับตัวเองควรพิจารณาจากระดับความรู้ของเราเอง ว่าอยู่ในระดับไหนหรือขาดทักษะทางด้านใด เพื่อให้เลือกคอร์สเหมาะสมกับความต้องการและสไตล์เรียนรู้ของเรา โดยทาง Englishparks มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ เช่น

เรียนภาษาอังกฤษแบบปูพื้นฐาน

โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก Englishparks จะช่วยปูพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยทางด้านของ Englishparks จะมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบปูพื้นฐานอยู่ย่อย ๆ 3 คอร์ส ได้แก่ คอร์ส Basic English, คอร์ส grammar และคอร์ส Pronunciation

ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบปูพื้นฐานของ Englishparks จะช่วยแต่งโครงสร้างของภาษาอังกฤษ วิธีออกเสียง และไวยากรณ์ทั้งหมด โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับพูดภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สอบ

ทาง Englishparks มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สอบหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปสอบภาษาอังกฤษตัวไหน ได้แก่

 • คอร์ส Super IELTS เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่ตั้งเป้าอยากได้คะแนน IELTS ประมาณ 6.5–7.5 คะแนน โดยจะสอนเทคนิคในการสอบ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคสำหรับทำข้อสอบทุกส่วนทั้งฟัง, พูด, อ่าน และเขียน
 • คอร์ส Smart TOEIC เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่จะสอบ TOEIC เพื่อใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ รวมถึงสำหรับผู้จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ โดยจะมีการติวภาษาอังกฤษทั้งสองพาร์ท คือ อ่านภาษาอังกฤษ Grammar & Reading และฟังภาษาอังกฤษ หรือ Listening 
 • คอร์ส TU-GET เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่จะสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอนทั้งเรื่อง Grammar , Reading , Vocabulary และ Listening ซึ่งจะสอนตามแนวข้อสอบที่ออกบ่อย
 • คอร์ส Unlimited English for IELTS เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่จะสอบ IELTS โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถค่อย ๆ พัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • คอร์ส Unlimited English for Exam เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่จะสอบแบบต่าง ๆ ได้แก่ TOEIC, CU-TEP, TU-GET, TOEFL iTP โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อช่วยให้สอบผ่าน รวมถึงพัฒนาทักษะฟัง, พูด, อ่าน และเขียนให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
 • คอร์ส Private NEW SAT เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเหมาะกับผู้ที่จะใช้คะแนน SAT สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร International Program ต่างๆ ในประเทศไทย หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทำให้เราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถสื่อสารโดยตรง รวมถึงซักถามข้อสงสัยได้ในทันที โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา อีกทั้งสามารถติวภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับสอบ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT ได้อย่างตัวต่อตัวอีกด้วย


การเลือกเรียนภาษาอังกฤษ มีปัจจัยในการเลือกอย่างไรดี 

ในการหาที่เรียนภาษาอังกฤษควรพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อให้เลือกสถานที่เรียนให้เหมาะกับความต้องการและสไตล์เรียนรู้ของเรา เช่น

 • เป็นสถานที่เรียนที่สอนให้เข้ากับระดับความรู้ของเรา ทั้งคอร์สสำหรับปูพื้นฐาน, ระดับกลาง, และระดับสูง
 • สถานที่เรียนต้องมีเป้าหมายที่เราต้องการอย่างเร่งด่วน เช่น ติวสอบ TOEIC, CU-TEP, TU-GET, TOEFL iTP หรือมีคอร์สช่วยปูพื้นฐานในสำหรับสอบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • ต้องเป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่ใส่ใจผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสำหรับพัฒนาต่อไปได้
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษต้องมีความคุณภาพดีสัมพันธ์ราคา 
 • มีการรีวิวสถานที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างน่าเชื่อถือ
 • สถานที่เรียนภาษาอังกฤษมีระยะทางและเวลาสำหรับใช้เดินทางไม่มากจนเกินไป
 • สถานที่เรียนภาษาอังกฤษต้องมีระบบทดลองเรียนเพื่อทดสอบว่าเข้ากับตัวเราหรือไม่ รวมถึงสามารถฟังคำแนะนำจากครูผู้สอนได้โดยตรง

ซึ่งทางด้านของ Englishparks จะมีคอร์สเรียนสำหรับปูพื้นฐานให้กับผู้ไม่มีหรือพื้นฐานทางด้านภาษาไม่แน่น รวมถึงมีการติวภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับสอบ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT เป็นต้น โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนคอร์สสอนเกี่ยวกับเทคนิคทำข้อสอบหรือสำหรับทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว หรือคอร์สไม่จำกัดเวลาในการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีอาจารย์เป็นทั้งคนไทยกับเจ้าของภาษา พร้อมให้ความรู้ทั้งเรียนแบบเป็นกลุ่มและแบบตัวต่อตัว


ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนอย่างไร 

โดยขั้นตอนการเรียนภาษาอังกฤษของ  Englishparks มีดังต่อไปนี้

 • สมัครโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ตามสาขาที่สะดวกสำหรับไปเรียน
 • เพิ่ม LineID ของทาง Englishparks เพื่อสมัครเรียน โดยใช้ Line Official Account: @englishparks
 • สมัครโดยติดต่อเข้าไปทางเว็บไซต์ englishparks@gmail.com

ซึ่งสถานที่ติดต่อของ Englishparks แต่ละสาขามีดังนี้

 • สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 087-336-7841 ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ
 • สาขาพญาไท (BTS พญาไท) โทร. 083-888-0406 ชั้น 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ (ข้างตึกวรรณสรณ์)
 • สาขาอโศก (BTS อโศก) โทร. 097-929-4463 ชั้น 3 Jasmine City Mall

สรุปโดยรวมของการเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks

ในการเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการทำงาน เรียน หรือท่องเที่ยว รวมถึงใช้สำหรับทำข้อสอบต่าง ๆ ให้ได้คะแนนสูง ๆ โดยผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยก็สามารถเรียนคอร์สปรับพื้นฐานได้ ซึ่งสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติหรือครูไทยก็ได้ มีทั้งแบบเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับแบบเป็นกลุ่ม ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถได้ความรู้ทางภาษาครบถ้วนและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

รับฟรี! รวมโพสขายดี