ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนอย่าง Native Speaker ทำอย่างไร?

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

อยากพูดภาษาอังกฤษได้ ควรทำอย่างไรดี? หลายคนอายหรือไม่กล้าที่จะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันการเพิ่มความมั่นใจและพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นนั้น มีประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงาน  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านในยุคนี้ เราจึงมาบอกเคล็ดลับวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษ ให้คุณฝึกสกิลการพูดภาษาอังกฤษเองได้เลยการเรียนคอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมาะกับใคร 

การฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมาะกับคนหลายกลุ่มที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าใครก็สามารถหัดพูดภาษาอังกฤษได้ โดยอาจจะเหมาะกับบุคคลดังต่อไปนี้

1. นักเรียนและนักศึกษา

ที่ต้องการเตรียมตัวสอบสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, หรือ TOEIC หรือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศหรือเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยน

2. พนักงานและผู้ประกอบอาชีพ

ที่ทำงานในองค์กรนานาชาติ เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือในการเจรจาธุรกิจ การนำเสนอผลงาน หรือการประชุม หรือคนที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ

3. ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ฝึกพูดอังกฤษเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ หรือต้องการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติผ่านภาษาอังกฤษ

4. ครูและอาจารย์

สำหรับครูและอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดในการสอนภาษาอังกฤษ 

5. นักวิจัยและนักวิชาการ

เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือเขียนบทความวิจัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย

6. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

การฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและต้องการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การลงเรียนคอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจและพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น


ทำไมต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อตัวเอง 

วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ได้

การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันในแง่ต่างๆ ดังนี้

1. การสื่อสารระหว่างประเทศ

  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ทำให้สามารถสื่อสารกับผู้คนจากหลากหลายประเทศได้
  • การใช้ภาษาอังกฤษช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น การถามทาง การจองที่พัก หรือการสั่งอาหาร

2. การพัฒนาอาชีพ

  • การพูดภาษาอังกฤษได้เป็นทักษะที่หลายบริษัทต้องการ โดยเฉพาะบริษัทที่มีธุรกิจระหว่างประเทศ การมีทักษะภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีและก้าวหน้าในอาชีพ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถเจรจาธุรกิจ ทำสัญญา และติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การศึกษาและการเรียนรู้

  • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
  • การเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ งานวิจัย และสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้การมีทักษะภาษาอังกฤษช่วยในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ที่อัปเดตเสมอ

4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

  • การเรียนรู้และใช้ภาษาใหม่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
  • การสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทำให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อต้องพูดคุยหรือทำกิจกรรมกับคนต่างชาติ

5. การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย

  • การสื่อสารภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้คนจากทั่วโลก รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การประชุม หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษได้

6. การใช้ชีวิตประจำวัน

  • การเข้าใจภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีและเข้าถึงสื่อบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ และเพลง ได้มากขึ้น อีกทั้งการรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษทำให้มีความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายและน่าเชื่อถือด้วย

6 วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ง่ายๆ

การฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง พามาเรียนรู้ 6 วิธีพูดภาษาอังกฤษให้เก่งที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พูดคุยกับเจ้าของภาษา (Language Exchange)

การหาคนที่ต้องการเรียนภาษาไทยและพูดภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา จากนั้นแลกเปลี่ยนภาษากัน หรือการเข้าร่วมกลุ่มสนทนาภาษาอังกฤษในชุมชนหรือออนไลน์ เช่น ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนภาษา

2. ฝึกกับเพื่อนหรือครอบครัว (Practice with Friends or Family)

การหา community ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษและตั้งกลุ่มสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมกำหนดเวลาฝึกสนทนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

3. ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Use Apps and Websites)

การใช้แอปพลิเคชันเพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หรือเข้าร่วมคลาสฝึกพูดภาษาอังกฤษ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่มีการสอนพูดภาษาอังกฤษสดหรือผ่านวิดีโอ 

4. ดูภาพยนตร์และซีรีส์ (Watch Movies and Series)

การเลือกดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฟังและพูดตาม พร้อมเปิดซับไตเติลภาษาอังกฤษไปด้วยและพยายามพูดตามประโยคที่ได้ยินในหนัง

5. อ่านออกเสียง (Read Aloud)

พยายามเลือกหนังสือ บทความ หรือข่าวภาษาอังกฤษที่สนใจ แล้วอ่านออกเสียงให้ชัดเจน หรือบันทึกเสียงของตนเอง ขณะที่อ่านแล้วกลับมาฟังซ้ำเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง

6. เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา (Take Speaking Courses)

สมัครเรียนพูดภาษาอังกฤษ หรือหาโรงเรียนสถาบันสอนภาษาที่มีคอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษ หรืออาจจะจ้างครูสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวได้


ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เป็น Native Speaker ใช้เวลานานแค่ไหน?

ประโยคฝึกพูดภาษาอังกฤษ

การฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องจะใช้เวลาต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระดับความสามารถเริ่มต้น ซึ่งคนที่มีพื้นฐานและความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษอาจใช้เวลาน้อยกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเล, ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกฝน, วิธีการเรียนสนทนากับคนอังกฤษแบบโดยตรง การฟังบทสนทนา หรือการใช้แอปพลิเคชันเพื่อฝึกก็มีผลต่อความเชี่ยวชาญในการพูด, การใช้ในสถานการณ์จริง เป็นต้น


สรุป ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การฝึกพูดภาษาอังกฤษนั้นอาจใช้เวลาตั้งแต่หลายเดือนจนถึงหลายปี เพราะการเรียนภาษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับปรุงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและพยายามใช้ภาษาในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รับฟรี! รวมโพสขายดี