เคล็ดลับการโอนเงินไปจีนและการชำระเงินให้ซัพพลายเออร์

โอนเงินไปจีน

ในยุคโลกาภิวัตน์ การค้าขายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องปกติ ธุรกิจไทยจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้อง
โอนเงินไปจีน เพื่อชำระค่าสินค้าจากซัพพลายเออร์  แต่คู่ค้าก็ยังไม่แน่ใจว่ามีบริการโอนเงินไปจีนด้วยวิธีใดได้บ้าง โอนเงินไปจีน ธนาคารไหนดี หรือโอนเงินจากจีนมาไทยได้หรือไม่ บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยและแนะนำวิธีการโอนเงินไปจีน การชำระเงิน (supplier payment) แบบง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถทำธุรกรรมด้านการค้ากับจีนได้อย่างราบรื่นวิธีโอนเงินจีน และการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ ทำได้ง่ายด้วยบัญชีเสมือน

วิธีโอนเงินไปจีน

หลายคนอาจจะมีคำถามโอนเงินไปจีน ทํายังไง หัวข้อนี้มีคำตอบ โอนเงินไปจีน เพื่อชำระค่าสินค้า(supplier payment) หรือบริการให้กับซัพพลายเออร์ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  โดยใช้ “บัญชีเสมือน” ซึ่งช่วยให้คู่ค้าสามารถเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ บัญชีเสมือน เปรียบเสมือนบัญชีธนาคารทั่วไป แต่เปิดใช้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถโอนเงิน รับเงิน ตรวจสอบยอดเงิน รวมทั้งทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้เหมือนกับบัญชีธนาคารทั่วไป

ขั้นตอนวิธีโอนเงินไปจีน/จ่ายเงินซัพพลายเออร์ด้วยบัญชีเสมือน มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดบัญชีเสมือน:

 • เลือกผู้ให้บริการบัญชีเสมือนน่าเชื่อถือ เช่น PingPong payments, TransferWise, Paysend สมัครเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ เตรียมเอกสารจำเป็น เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
 • ตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างละเอียด

2. เติมเงินเข้าบัญชีเสมือน:

 • โอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชีเสมือนผ่านระบบออนไลน์
 • เลือกวิธีการเติมเงินตามสะดวก เช่น เติมเงิน alipay, โอนเงินผ่านระบบ PromptPay, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเสมือนหลังจากเติมเงิน

3. โอนเงินไปจีน/จ่ายเงินซัพพลายเออร์:

 • เข้าสู่ระบบบัญชีเสมือนของผู้ใช้บริการ
 • เลือกเมนูโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ใส่ข้อมูลผู้รับปลายทาง เช่น ชื่อ บัญชีธนาคาร รหัส Swift/BIC จำนวนเงิน หรือสกุลเงิน(เงินหยวนจีน หรือเงินจีน)
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันการโอนเงิน 
 • รอการประมวลผลธุรกรรม เงินจะโอนจากต้นทางถึงบัญชีผู้รับปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ

โอนเงินไปจีนต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปจีน

โอนเงินไปจีน ค่าธรรมเนียมต้องเสีย แต่ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วิธีการโอน จำนวนเงินและสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปจีน ทั่วไป ดังนี้

 • ธนาคาร: ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปจีน: 300-650 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน: 2-3% ของจำนวนเงินโอน
 • บริการโอนเงินออนไลน์: ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปจีน: 10-20 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน: 0.5-1.5% ของจำนวนเงินโอน
 • pingpong: บัญชีเสมือน ฟรีสำหรับการโอนเงินภายในบัญชี PingPong payments ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 0% และค่าธรรมเนียมการถอนเงินเข้าบัญชีท้องถิ่นต่ำกว่า 1%

ใช้บัญชีเสมือนโอนเงินไปจีนต้องเสียภาษีหรือไม่

การโอนเงินไปจีนผ่านบัญชีเสมือน อาจจะมีผลต่อการเสียภาษีในสองแง่มุม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลดังนี้

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีโอนเงินไปจีนเพื่อการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ

 • เงินโอนไปถือเป็น “เงินได้จากต่างประเทศ”
 • ผู้โอนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน อัตรา 25% ของกำไรสุทธิจากการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
 • กำไรสุทธิ คำนวณโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องออกจากรายได้ที่ได้รับ

กรณีโอนเงินไปจีนเพื่อการอื่น ๆ เช่น การโอนเงินให้ญาติ

 • เงินที่โอนไป ไม่ถือเป็นเงินได้
 • ผู้โอน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ธนาคารโอนเงินออกจากประเทศไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใน อัตรา 15% ของจำนวนเงินโอน

ผู้โอนสามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

กรณีโอนเงินไปจีนเพื่อการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ

 • ขอคืนภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีโอนเงินเพื่อการอื่น ๆ: ยื่นคำขอ ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หักภาษี

โอนเงินไปจีนใช้ระยะเวลากี่วัน

การโอนเงินไปจีน  ปัจจุบันทำได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการโอนเงิน ตัวอย่างคู่ค้าโอนเงินไปจีน:

 • PingPong payments: โอนเงินไปจีนสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ ให้อัตราแลกเปลี่ยนดี รองรับการโอนเงินจำนวนมาก ผู้รับสามารถรับเงินโอนจากต้นทางได้ภายในวันทำการ หรือช้าสุดถึงปลายทางวันทำการถัดไป หรือใช้เวลาโอนเงิน 0-1 วันทำการ
 • Paysend: โอนเงินได้รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมถูก รองรับการโอนเงินหลายสกุลเงินและใช้เวลาโอนเงิน 1-3 วันทำการ
 • Remitly: โอนเงินง่าย สะดวก รวดเร็ว รองรับการโอนเงินหลายสกุลเงินและใช้เวลาโอนเงิน 1-3 วันทำการ

สรุปเกี่ยวกับโอนเงินไปจีน

การโอนเงินไปจีนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความสะดวก รวดเร็ว และค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนเงิน ค่าเงินของสกุลเงินปลายทาง หรือความเร่งด่วน

สำหรับผู้สนใจบริการโอนเงินไปจีนที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ขอแนะนำ Pingpong payments สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: https://th.pingpongx.com/ หรือสมัครใช้บริการได้ที่ Pingpong payments โอนเงินไปจีนจะเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น!


รายการอ้างอิง

Payments Rulebook. (2024, Feb 5). How to Send Money to China: 6 Methods You Can Use in 2024. https://statrys.com/blog/send-money-china 

OZANNE, Beatrice. (2023, Nov 3). 5 Best Ways to Send Money to China in 2023. https://www.linkedin.com/pulse/5-best-ways-send-money-china-2023-beatrice-ozanne-6afbc?trk=public_profile_article_viewLee, Bobby. (2023, May 15). How To Send Money To China From USA (8 Tips). https://www.hongdaservice.com/blog/how-to-send-money-to-china-from-usa

รับฟรี! รวมโพสขายดี