รีไฟแนนซ์รถทำอย่างไร ผ่อนนานแค่ไหนถึงรีไฟแนนซ์ได้ มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องรู้

รีไฟแนนซ์รถ ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจฝืดเคือง การค้าขายมีกำไรน้อยลง สินค้ามีราคาแพงขึ้น รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพด้วย ดังนั้น บุคคลที่มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ได้รับผลกระทบทางการเงินเช่นเดียวกัน หากไม่ได้วางแผนทางการเงินที่ดี หลายคนอาจจะมองหาสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้เงินก้อนไวขึ้น ซึ่งสามารถนำรถที่กำลังผ่อนอยู่ไปเป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกันกู้ได้ เรียกว่ารีไฟแนนซ์รถนั่นเอง จะเห็นได้ว่ารถรีไฟแนนซ์เป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังผ่อนรถอยู่ สามารถปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระค่าใช้จ่ายลดลง ได้รับเงินก้อนใช้จ่ายด้วย เรามาดูกันว่ารีไฟแนนซ์รถคืออะไร มีเงื่อนไขและขั้นตอนอะไรบ้าง ยอดจัดไฟแนนซ์ต้องดูอย่างไร มาทำความเข้าใจไปด้วยกัน


ไขข้อสงสัยเรื่องรีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถคือการนำรถประเภทต่าง ๆ ที่ยังคงผ่อนชำระอยู่ไปทำการขอสินเชื่อเงินกู้โดยใช้รถเป็นหลักประกัน ผู้ขอสินเชื่อดำเนินการยื่นขอรีไฟแนนซ์รถได้ที่ธนาคารแห่งเดิมหรือธนาคารใหม่ เพื่อทำการขอกู้ได้เงินก้อนใหม่มาปิดหนี้ยอดเดิม พร้อมทั้งทำการปรับโครงสร้างหนี้ ยืดระยะเวลาผ่อนนานขึ้น ดอกเบี้ยในการผ่อนถูกลง ผ่อนชำระต่อเดือนจำนวนน้อยลง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน แล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ให้จ่ายน้อยลง อีกทั้งยังได้เงินก้อนไปใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยเงินส่วนต่างที่เหลือจากการปิดหนี้เดิมมาหมุนเวียน จะเห็นได้ว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์ ทำให้เราสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียสินทรัพย์ของตัวเอง สามารถใช้งานรถในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ต่อไปได้


รถประเภทไหนบ้างที่รีไฟแนนซ์รถ

ประเภทของรถที่รีไฟแนนซ์ ประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์รถสำหรับประเภทรถที่เข้าประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์ได้ เป็นรถทุกประเภทได้ทั้งรถกระบะ รถเก๋ง รถเอสยูวี (SUV) รถพีพีวี (PPV) รถเอ็มพีวี (MPV) รถตู้ รวมไปถึงรถบรรทุก หรือรถที่มีการปรับแต่ง เช่น รถบ้าน  รถจำหน่ายสินค้า (Food Truck) รถจักรยานยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ตามประเภทรถที่ระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนไว้ โดยรถจะต้องมีสภาพการใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุด ทั้งนี้ แต่ละสถาบันการเงินรับรถประเภทต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน

หากธนาคารที่รับจัดรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น หรือจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่ใช่ประเภทรับรถรับจ้าง อีกทั้งไม่รับรถยนต์ที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนเครื่องยนต์ รวมทั้งรถนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่จะรับรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี บางแห่งมีเงื่อนไขเวลารวมกับรถระยะเวลาผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี ควรศึกษาเงื่อนไขกำหนดประเภทรถ อายุการใช้งานรถให้ละเอียดชัดเจน เพราะแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขต่างกัน


รีไฟแนนซ์รถเหมาะกับใครบ้าง

รีไฟแนนซ์รถเป็นสินเชื่อจัดไฟแนนซ์สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งการรีไฟแนนซ์มีการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อที่ต้องการเงินไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ โดยรีไฟแนนซ์เหมาะกับบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นเจ้าของรถที่ยังผ่อนไม่หมด ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มทางเลือกสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระ ทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายงวดให้น้อยลง ดอกเบี้ยที่ถูกลง และระยะเวลาผ่อนนานขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการรับเงินด่วน หาแหล่งกู้เงินฉุกเฉินจากรถรีไฟแนนซ์
 • ผู้ที่มีรายได้ประจำและประกอบอาชีพอิสระ สามารถขอรีไฟแนนซ์รถได้
 • ผู้ที่ทำการผ่อนชำระรถมาแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมด

เอกสารที่ต้องใช้รีไฟแนนซ์รถ

เตรียมเอกสารไฟแนนซ์รถยนต์ จัดไฟแนนซ์รถ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับรีไฟแนนซ์รถ จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาอนุมัติไฟแนนซ์รถ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ พร้อมทำการรับรองสำเนาถูกต้อง หรือตัวจริงยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน
 • เอกสารแสดงรายได้ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ จะใช้เอกสารสำเนาสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน  ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะใช้เอกสารแสดงที่มาของรายได้ในการยืนยันตรวจสอบรายได้ที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
 • หนังสือทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์รถประเภทต่าง ๆ ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 90 วัน
 • เตรียมรถยนต์สำหรับนัดตรวจสภาพ เพื่อใช้ผลตรวจสภาพประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนรีไฟแนนซ์รถ

การรีไฟแนนซ์รถเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระลดลง ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง ผ่อนนานขึ้น ประวัติด้านธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านมาก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้พิจารณา หากเรามีประวัติที่ดีก็เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติผ่านได้มากขึ้น โดยขั้นตอนรีไฟแนนซ์ มีดังนี้

 • ศึกษารายละเอียดข้อมูลรีไฟแนนซ์รถ

ขั้นตอนแรกศึกษาข้อมูลเงื่อนไขแต่ละธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อรถเพื่อทำการเปรียบเทียบ ลองคำนวณสินเชื่อรถ พิจารณาราคากลางกรุงศรี เช็คราคากลางรถมือสอง กรุงศรี ประเมินราคารถ ดูดอกเบี้ยที่จัดไฟแนนซ์รถ เช็คไฟแนนซ์ รวมทั้งดูข้อกำหนด คุณสมบัติต่าง ๆ เกณฑ์ที่ใช้ในการอนุมัติของธนาคารแต่ละแห่งให้ชัดเจน พิจารณาความคุ้มค่า ถึงจะตัดสินใจดำเนินการขอรีไฟแนนซ์รถ

 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ผู้ที่ขอสินเชื่อรถต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมครบถ้วน แบ่งเอกสารเป็น 2 ส่วน คือ เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน เอกสารแสดงการเดินบัญชี เป็นต้น ต้องตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

 • ติดต่อธนาคารที่ต้องการรีไฟแนนซ์

เข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั้นว่าต้องการรีไฟแนนซ์รถ เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ  ให้ทราบว่าต้องเตรียมเอกสาร มีการดำเนินการ ระยะเวลาที่ใช้ จากนั้นก็ยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

 • ติดตามรอผลอนุมัติ

ดำเนินการส่งเอกสารตามกระบวนการขอรีไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการอนุมัติ ในส่วนนี้ต้องรอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ประมาณ 3 – 7 วันทำการ หากระหว่างการพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติม ควรติดต่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย เมื่อได้รับการอนุมัติจะมีการติดต่อแจ้งผู้ขอสินเชื่อว่าผ่านการอนุมัติ

 • ดำเนินการปิดบัญชีจากธนาคารเดิม

การขอรีไฟแนนซ์ผ่านการอนุมัติ ต้องไปติดต่อธนาคารเดิมเพื่อทำการปิดบัญชีให้เรียบร้อย จะได้รับเล่มทะเบียนรถเมื่อชำระเงินครบถ้วน

 • ติดต่อดำเนินการกับธนาคารแห่งใหม่

เข้าไปติดต่อธนาคารแห่งใหม่ เพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงเล่มทะเบียนรถให้กับธนาคารด้วย

 • ได้รับเงินก้อนหลังหักค่าใช้จ่าย

ธนาคารแห่งใหม่ จะมอบเงินก้อนหลังจากการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว โดยเงินส่วนนี้สามารถนำไปใช้จ่ายตามความประสงค์ได้ จากนั้นก็จะเป็นการเริ่มผ่อนชำระค่ารถกับธนาคารใหม่ต่อไป


ต้องผ่อนรถนานเท่าไรจึงรีไฟแนนซ์รถได้

รีไฟแนนซ์รถ เช็คไฟแนนซ์

ระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์รถได้นั้น ตามกฎของสถาบันการเงินแล้วจะสามารถให้ปล่อยสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์ได้ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องผ่อนรถมาแล้วเกินครึ่งหนึ่งของงวดที่ทำการผ่อนชำระ เช่น สินเชื่อรถยนต์ที่เลือกระยะเวลาผ่อนชำระทั้งหมด 6 ปี จำนวน 72 งวด โดยจะต้องผ่อนชำระค่ารถมาแล้ว 3 ปี หรือ 36 งวดขึ้นไป ตามความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือต้องผ่อนชำระค่างวดรถมาแล้วอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดหนี้รถทั้งหมด จึงจะสามารถทำการขอรีไฟแนนซ์รถได้


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์รถ

คำนวณสินเชื่อรถ รีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถ สามารถขอวงเงินสูงสุดเท่าไร?

สำหรับวงเงินสูงสุดของการรีไฟแนนซ์รถ สามารถขอทราบวงเงินจากการคำนวณสินเชื่อรถที่ธนาคารใหม่ เพื่อเช็คยอดจัดไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุมัติวงเงินเพื่อนำไปปิดยอดหนี้จากธนาคารเดิม ซึ่งเราจะได้รับวงเงินส่วนต่างหลังจากหักยอดหนี้เดิมแล้ว ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดของรถแลกเงินของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเมินราคารถ  ตัวอย่างเช่น ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารใหม่จำนวน 500,000 บาท มียอดหนี้เดิมจำนวน 200,000 บาท ดังนั้น วงเงินส่วนต่างที่จะได้รับจากปิดยอดหนี้รถเป็นเงิน 300,000 บาท


สรุปเรื่องรีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถเป็นการนำรถที่ใช้งานแล้วมีการผ่อนชำระอยู่แล้วนั้นไปทำการขอสินเชื่อรถ เพื่อให้ได้เงินก้อนมา โดยใช้รถเป็นหลักค้ำประกัน จึงถือเป็นทางเลือกอันดับแรกๆ ของคนใช้รถที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งการขอรีไฟแนนซ์รถมีขั้นตอนดำเนินการไม่ซับซ้อน อนุมัติไว สินเชื่อรับรถเกือบทุกประเภทเพียงแค่ผ่อนชำระครึ่งหนึ่งของงวดทั้งหมด สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้ อีกทั้งยังวงเงินที่อนุมัติได้มากอีกด้วย


 

รับฟรี! รวมโพสขายดี