Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)สำคัญกับยุคของเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไร

Digital Marketing

ทำความเข้าใจกับคำว่า Digital marketing คืออะไร? ทำไมหลากหลายธุรกิจถึงต้องให้ความสำคัญกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบในการทำมีปัจจัยอะไรบ้าง มีความแตกต่างกับ Traditional marketing อย่างไร และทำไมจึงไม่เหมือนการทำ Online marketing การทำ Digital Marketing สะดวกรวดเร็วและสามารถวัดผลได้จริงหรือไม่

Digital marketing คือการทำการตลาดโดยใช้สื่อกลางเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นับรวมถึงการทำการตลาดแบบดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Email, Website, Social media หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ โดยการทำ Digital marketing มีข้อดีที่โดดเด่น คือ การเชื่อมต่อข้อมูลการตลาดได้อย่างง่ายดาย มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า Traditional marketing และยังสามารถทำการโปรโมทโฆษณาและสินค้าได้ง่ายดาย สร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี


สารบัญบทความ

 • ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องทำ Digital Marketing
 • Digital Marketing ต่างจาก Traditional Marketing อย่างไร
 • ทำความรู้จักกับเครื่องมือ Digital Marketing
 • กลยุทธ์การทำ Digital Marketing เปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นโปร

 • ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องทำ Digital Marketing

  โดยการทำการตลาดแบบ Digital marketing สร้างผลดีทั้งในแง่ของผู้ให้บริการและผู้บริโภค โดยเฉพาะเทรนด์การใช้เทคโนโลยีของผู้คน ยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สามารถบริโภคสื่อผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายกว่าเดิม โดยข้อดีของการทำ Digital marketing มีดังนี้

  1. ทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Target Research)

  โดยการทำ Digital marketing มักจะมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไว้ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้น ไปทำการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหน อายุเท่าไหร่ พฤติกรรมเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการทำโฆษณาและสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

  2. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness)

  หัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งในการทำ Digital marketing มีเป้าหมายเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักสินค้าและบริการ ที่กำลังเสนอ ทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์ว่ามีลักษณะสินค้าเป็นอย่างไร นำเสนออะไรให้เป็นที่รู้จัก เป็นการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ และสามารถเป็นกระแสได้อย่างง่ายดาย  

  3. วางแผนอนาคตของแบรนด์ได้ไกลยิ่งขึ้น (Brand Strategy) 

  เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบโฆษณาและสินค้าให้ตอบโจทย์แล้ว ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทำ Digital marketing ไปต่อยอดเพื่อวางการโฆษณาสินค้าและบริการ เพื่อคาดคะเนเทรนด์แนวโน้มในอนาคตได้


  Digital Marketing ต่างจาก Traditional Marketing อย่างไร

  โดยการทำ Digital marketing และ Traditional marketing มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

  Digital marketing จะทำการตลาดแบบดิจิทัล โดยการใช้อุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อกลางเพื่อทำการสื่อสารกับผู้บริโภค โดย Online marketing จะเป็นการสื่อสารและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักผ่าน Internet ในขณะที่ Digiatal marketing จะมีการทำการตลาดที่ครอบคลุมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นป้ายบิลบอร์ด, SMS รวมถึงการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์, เพจเฟสบุ๊ค โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการทำให้แบรนด์เป็นรู้จัก เกิดการตัดสินใจซื้อ ทำการซื้อ รวมถึงการกลับมาซื้อใหม่ 

  ในขณะที่ traditional marketing จะเป็นการตลาดลักษณะแบบดั้งเดิมและมีหลักการคิดในการทำ การวิเคราะห์การตลาด ไม่ว่าจะเป็น 4P 7P SWOT ซึ่งจะเป็นการเน้นการกล่าวถึง Products, Price, Promotion, Place เพื่อนำไปวิเคราะห์ การแก้ปัญหาหาจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ

  การตลาดดิจิทัล


  ทำความรู้จักกับช่องการทำ Digital Marketing

  Digital marketing เป็นการทำการตลาดผ่านสื่ออนไลน์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผลลัพธ์การทำการตลาดแบบดิจิทัล ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่องการทำ Digital marketing ในยุคปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 

  SEO

  การทำ Digital marketing ผ่านการทำ SEO (Search engine optimization) หรือการทำการตลาดผ่านช่องทาง Search engine โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เว็บติดอันดับที่ดี ทำการอัปเดตข้อมูลอย่างประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีผลทำให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ทำให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการผ่านการ Search ค้นหา

  SEM (Paid search)

  วิธีการต่อมาของ digital marketing คือการทำการตลาดผ่านช่องทาง SEM (Search engine marketing) เป็นช่องทางที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำตลาด สามารถเห็นผลได้อย่างง่ายดาย โดยจะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าวิธีอื่น โดยจะเป็นลักษณะของการจ่ายตังค์ เพื่อให้ผู้คนเห็นเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อทำการค้นหาผ่าน Search engine จะแสดงผลด้านบนสุด สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถวางงบประมาณต้นทุนการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการแสดงผลตามที่ต้องการ 

  Social media marketing

  ช่องทาง Social media marketing เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน Digital marketing เนื่องจากเป็นสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตประจำวัน สามารถส่งผลกระทบ ทำให้เป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้าง และในบาง Platfrom สามารถทำโฆษณาผ่านหน้าเพจ, Direct message, ยิงแอดผ่านแต่ละ Platfrom รวมถึงบาง Platfrom มีระบบรองรับการจ่ายตังค์ สนับสนุนการขายให้แก่เจ้าของธุรกิจ Social media marketing จึงสามารถรองรับการปิดการขายได้อย่างง่ายดาย

  Content marketing

  Content marketing เป็นการสร้างเนื้อหาการโฆษณา ขายสินค้าผ่านคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยคอนเทนต์ที่คนบริโภคมีหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ฺBlog, รูปภาพ, วีดีโอ ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการบริโภคคอนเทนต์ โดย Content marketing เป็นช่องทางที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ สามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจ กรอก Lead ไปจนถึงการซื้อสินค้า 

  Affiliate marketing 

  Digital marketing อีกช่องทางหนึ่งที่ต้องการวางตะกร้าหรือ Link สินค้าเพื่อนำไปสู่การซื้อขาย โดยช่องทาง Affiliate marketing เป็นลักษณะการสร้างคอนเทนต์ให้คนสนใจเข้ารับชม แนะนำสินค้าหรือบริการให้คนสนใจ โดยผู้แนะนำจะได้รับส่วนแบ่งจากการที่คนกด Link เพื่อไปรับชมหรือดูรายละเอียดสินค้า โดยจะได้รับส่วนแบ่งตามปริมาณผู้ที่กดคลิก Link

  Influencer marketing

  Influencer marketing เป็นช่องทางหนึ่งของการทำ Digital marketing โดยลักษณะการตลาดดิจิทัลที่มีการนำผู้มีชื่อเสียงมาทำการแนะนำโปรโมทแบรนด์สินค้า บริการ โดยต้องคิดคอนเทนต์เพื่อที่จะต้องการสร้างความน่าสนใจ ทำให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าและเกิดการซื้อตามการแนะนำของ Influencer


  กลยุทธ์การทำ Digital Marketing เปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นโปร

  การทำ Digital Marketing

  โดยการทำ Digital marketing มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อจะพาไปสู่ความสำเร็จในการตลาด Online marketing มีกลยุทธ์ต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

  เลือกช่องทางการขาย (Chanel) ที่เหมาะกับธุรกิจ

  ควรเลือกช่องขายที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ คัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและมีโอกาสสร้างรายได้ เช่น คอนเทนต์ที่ใช้การตัดสินใจไม่นานควรใช้ Platfrom ควรใช้ช่องทาง Social media marketing หรือการธุรกิจที่ต้องการอ่านข้อมูลให้ข้อมูลควรเป็นการทำตลาดผ่าน SEO

  ศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด

  เลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำตลาดให้ถูกกลุ่มเพื่อตรงกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสการซื้อขาย มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย

  วางแผนคอนเทนต์ระยะยาวในทุก ๆ แพลตฟอร์ม

  ควรมีการวางแผนการโฆษณาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและมีความต่อเนื่อง เช่นการทำคอนเทนต์การขายสินค้า ให้ข้อมูลสินค้า บอกข้อดีของสินค้า มีการวางแผนระยะยาวเพื่อโอกาสการขายสินค้าในระยะยาว

  รับฟรี! รวมโพสขายดี