เทรนด์การตลาด 2024 ด้วย 5 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลทันสมัย

เทรนด์การตลาด 2024

ด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้กระแสความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ส่งผลให้แต่ละธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทัน ดังนั้น แต่ละแบรนด์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเทรนด์การตลาด 2024 ว่า ควรใช้กลยุทธ์การตลาดแบบใด จึงจะเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ สามารถสร้างแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายได้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยบทความนี้ จะนำเสนอ 5 เทรนด์การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจในปี 2024


เครื่องมือและเทรนด์การตลาด 2024 ที่น่าสนใจ

เทรนด์การตลาดออนไลน์

เทรนด์การตลาด 2024 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามเทรนด์การตลาดดิจิทัล ซึ่งจะพาไปส่องเทรนด์การตลาดปี 2024 ว่า มีเทรนด์ตลาดอะไรบ้างที่น่าสนใจ ไปดูกัน

1. ฟังเสียงผู้บริโภคด้วย Social Listening 

เทรนด์การตลาด 2024 แรก คือ การฟังเสียงผู้บริโภคด้วย หรือ Social Listening หมายถึง กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อความคิดเห็น และการสื่อสารระหว่างแบรนด์และลูกค้าในโลกออนไลน์ ถือว่าเป็นเทรนด์การตลาดดิจิทัล โดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ซึ่ง Social Listening นี้ จะช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถติดตามและวิเคราะห์ความคิดเห็น ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ได้ ส่งผลให้แบรนด์สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการหรือ Trend การตลาด ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

การฟังเสียงผู้บริโภคด้วย เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่มีข้อดีหลายประการ คือ

 • ช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ ก่อนจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น
 • แบรนด์สามารถตอบสนองต่อข้อความหรือปัญหาที่ลูกค้าส่งกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
 • เป็นเทรนด์การตลาด 2024 เหมาะสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มหรือเทรนการขายออนไลน์ ช่วยให้แบรนด์สามารถเตรียมตัว เพื่อปรับตัวตามกระแสความต้องการได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งในตลาด ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพได้มากกว่า

โดยเทรนด์การตลาด 2024 นี้ สามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้อย่างราบรื่น เพราะช่วยให้…

 • เลือกใช้เครื่องมือ Social Listening ให้เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์ เช่น Brandwatch, Mention, Hootsuite และเครื่องมืออื่น ๆ 
 • กำหนด Keyword ที่ต้องการวิเคราะห์ แล้วเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจะตัดสินใจกำหนดเป็นเทรนการตลาดของแบรนด์
 • แบรนด์สามารถตอบกลับหรือติดต่อลูกค้าที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาได้
 • นำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเทรนด์ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วย Interactive Marketing 

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วย Interactive Marketing ถือว่าเป็นเทรนด์การตลาด 2024 ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การเล่นเกม การสนทนาแบบสด (Live) ทำให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหา การตัดสินใจ หรือการสื่อสารกับแบรนด์มากขึ้น

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วย Interactive Marketing เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่มีข้อดีหลายประการ คือ

 • แบรนด์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญการตลาด
 • ลูกค้าได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการผ่านเทรนด์ตลาด Interactive Marketing 
 • ประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมของแบรนด์จาก Interactive Marketing สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาอุดหนุนอีกครั้ง

โดยเทรนด์การตลาด 2024 นี้ สามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้แบรนด์สามารถสร้างแคมเปญที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างประสบการณ์ Interactive ได้ เช่น เกม การแข่งขัน หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการรับ Feedback จากลูกค้ามาวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแคมเปญหรือกลยุทธ์การตลาดในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

3. เข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคลด้วย Personalization Marketing 

การเข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคลด้วย Personalization Marketing เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่เน้นกระบวนการใช้ข้อมูลของลูกค้าและเทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์การตลาดให้ตรงกับความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคลด้วย Personalization Marketing เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่มีข้อดีหลายประการ คือ

 • เมื่อเป็นเทรนการตลาดที่เน้นความต้องการเฉพาะบุคคล แบรนด์จึงสามารถสร้างแคมเปญที่มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะรู้สึกว่า สินค้าหรือบริการนั้น ตอบสนองต่อความต้องการของตนเป็นพิเศษ ส่งผลให้ยอดขายมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น
 • เพิ่มความประทับใจ ด้วยการสร้างประสบการณ์พิเศษ ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีต่อแบรนด์ ต้องการอุดหนุนแบรนด์อีกครั้ง
 • ลดอัตราการยกเลิกหรือเลิกใช้สินค้า ด้วยลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ตรงกับความต้องการแล้ว จึงเกิดความเชื่อมั่น ไม่ยกเลิกการใช้บริการ

โดยเทรนด์การตลาด 2024 นี้ สามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้หลายกรณี เช่น

 • ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแคมเปญต่าง ๆ เช่น ระบบ CRM, การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data, หรือ AI
 • สร้างประสบการณ์ที่ดี น่าประทับใจ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ทำให้ได้แคมเปญที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
 • ช่วยรีวิวและวิเคราะห์ผลการใช้แคมเปญแบบPersonalization เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เทรนการตลาดในอนาคต

4. ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI Marketing 

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI Marketing นับว่าเป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่กำลังมาแรง เพราะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกิจกรรม และกลยุทธ์การตลาด ช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI Marketing เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่มีข้อดีหลายประการ คือ

 • AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสั้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความละเอียดระดับสูง
 • AI ช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบเรียลไทม์ และปรับแปลงกลยุทธ์เทรนการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาด ด้วยการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้แบรนด์สามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเทรนด์การตลาด 2024 นี้ สามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ทำให้เข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยเลือกใช้เครื่องมือ (AI Tools) และแพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะสมกับแบรนด์ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม สร้างประสบการณ์และความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดต่อไป

5. ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data Driven Marketing 

เทรนด์การตลาด 2024 สุดท้าย คือ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data Driven Marketing เป็นการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์การตลาด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้สร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data Driven Marketing เป็นเทรนด์การตลาด 2024 ที่มีข้อดีหลายประการ คือ

 • แบรนด์สามารถตัดสินใจวางแผนและดำเนินการตามแผนการตลาด โดยใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับปรุงประสบการณ์การซื้อของลูกค้าให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที
 • เป็นเทรนการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โดยเทรนด์การตลาด 2024 นี้ สามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยข้อมูลจากลูกค้าที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ก่อนจะนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรม, ความต้องการ และแนวโน้มของลูกค้า ก่อนจะนำมาปรับปรุงแคมเปญในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น


สรุปเกี่ยวกับเทรนด์การตลาด 2024

เทรนด์การตลาดปี 2024

เทรนด์การตลาด 2024 เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ทำธุรกิจ โดยเฉพาะในปี 2024 นี้ ซึ่งเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องศึกษาเทรนด์การตลาดออนไลน์ให้ดี เลือกเทรนตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงลูกค้า การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการของลูกค้า ใช้ AI หรือข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


อ้างอิง

Forbes Communications Council. (2024, Jan 4). 15 Key Marketing Trends To Watch For In 2024. https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2024/01/04/15-key-marketing-trends-to-watch-for-in-2024/?sh=29c7ed213b4f

Rob Glover. (2024, Jan 3). 7 Content Marketing Trends You Need to Know in 2024 (+Tips to Prepare). https://www.wordstream.com/blog/content-marketing-trends-2024 

Kristina Monllos. (2024, Jan 2). Marketing Briefing: What will the top marketing trends in 2024 be?. https://digiday.com/marketing/marketing-briefing-what-will-the-top-marketing-trends-in-2024-be/ 

 

รับฟรี! รวมโพสขายดี