เรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ดีอย่างไร ทำไมหลายคนถึงนิยม

การเรียนต่อต่างประเทศ เป็นการฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตและการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เก่ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่เราสามารถวางใจได้ ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศแรก ๆ ที่หลายคนเลือก โดยเฉพาะการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ที่นับว่าเป็นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เด็ก พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการทำงานที่ดีต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทำไมใคร ๆ ถึงอยากไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนนิวซีแลนด์ มัธยม

ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่า เป็นประเทศในฝันของใครหลาย ๆ คน ด้วยสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนแต่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะคนไทยหลาย ๆ คนที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ด้วยข้อดีหลายประการได้แก่

 • การศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณภาพสูง โดยได้รับการจัดอันดับระบบการศึกษาให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่รอบด้านและเข้มงวด
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น การเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์จะทำให้ได้เพื่อนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เน้นทักษะการปฏิบัติควบคู่ไปกับความรู้ทางทฤษฎี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เปิดสอนวิชาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงหลักสูตรเทคโนโลยี ศิลปะ และอาชีวศึกษา ช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในอาชีพการงานในอนาคต
 • นิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงาม และกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินป่า เล่นสกี กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • การเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานเติบโตทางด้านความคิด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเอง และเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น
 • การเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมัธยมถือว่ามีความปลอดภัยสูง เพราะนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ซึ่งเราสามารถวางใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อได้
 • การเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ด้วยสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
 • คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น ใบรับรองความสำเร็จทางการศึกษาแห่งชาติ (NCEA) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น
 • โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์มีความพร้อมในการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติตลอดการศึกษา ทั้งด้านภาษาอังกฤษ คำแนะนำด้านการศึกษา และการดูแล

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

การเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมัธยม ก็มีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เราจะต้องดำเนินการเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ได้แก่

 • ค่าเรียน (Tuition Fee) เป็นค่าเทอมของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มต้นประมาณ 15,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน ทั้งในด้านชื่อเสียงและสถานภาพของโรงเรียน (โรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล หรือเอกชน) 
 • ค่าที่พัก (Accommodation Fee) เราก็สามารถเลือกได้ว่า บุตรหลานของเราที่เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์นั้น ต้องการพักกับโฮสต์ท้องถิ่นหรือหอพักของทางโรงเรียน โดยค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของเมืองนั้น ๆ เพราะถ้าหากเราเลือกที่จะพักในเมืองใหญ่ ๆ เช่น Auckland, Wellington หรือ Christchurch เป็นต้น ค่าที่พักก็จะสูงกว่าเมืองเล็ก ๆ หรือแถบชานเมืองแน่นอน
 • ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ เช่น ค่าเครื่องแบบ (Uniform) ค่าประกันสุขภาพ (Insurance Fee) ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น

แต่ในภาพรวมแล้ว หากเราตั้งใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ควรจะมีงบประมาณอย่างน้อย 30,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อ 1 ปีการศึกษา

หลักสูตรสำหรับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม ค่าใช้จ่าย

สำหรับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์นั้น มีหลักสูตรให้เราเลือกเรียนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge หลักสูตร IB หรือ หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็มีรายละเอียดต่างกัน ดังนี้

1. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge

หลักสูตร IGCSE ย่อมาจาก Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) และ Advanced Level (A Level) โดย Cambridge Assessment International Education ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ คุณสมบัติเหล่านี้ ล้วนแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมถึงในนิวซีแลนด์

ในการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ หลักสูตร IGCSE เป็นแบบ 2 ปี สำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี (Year 10 และ Year 11) ที่เปิดสอนวิชาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ง IGCSE ถือเป็นวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรความสำเร็จทางการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ (NCEA) ระดับ 1

ส่วน A Level เป็นวุฒิการศึกษาระดับสูง โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี (Year 12 และ Year 13) เปิดสอนวิชาเฉพาะในเชิงลึกมากขึ้นและถือว่าเทียบเท่ากับ NCEA ระดับ 3 ของนิวซีแลนด์ คุณวุฒิระดับ A ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ และมักจะเป็นข้อกำหนดสำหรับการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา

2. หลักสูตร IB

โปรแกรม International Baccalaureate (IB) เป็นโปรแกรมการศึกษานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ และร่างกายของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่วิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษา รวมถึงทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการวิจัย ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรสำคัญในการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

3. หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) 

การเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

ดำเนินการโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัย นายจ้าง และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ โดยกว่า 95% ของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะใช้หลักสูตร NCEA

NCEA เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกรายวิชา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับความสนใจและเป้าหมายในอนาคตได้ โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์แต่ละแห่งจะกำหนดหลักสูตรของตนเองภายใต้กรอบของ NCEA อีกครั้งหนึ่ง

สรุป

สำหรับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ด้วยหลาย ๆ เหตุผล ทั้งระบบการศึกษาที่ดีติดอันดับของโลก สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งการเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมัธยม ก็มีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เราจะต้องคำนวณและเตรียมให้เพียงพอ ทั้งค่าเทอม ค่าเครื่องแบบ ค่าประกัน ค่าที่พัก และอื่น ๆ โดยโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์มากกว่า 95% จะใช้หลักสูตร NCEA เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน

รับฟรี! รวมโพสขายดี