ประกันรถยนต์ชั้น 1 อุ่นใจกว่าคุ้มค่าทุกการเดินทาง

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาคุ้ม

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนในทุกวันนี้ช่างยากลำบาก อากาศก็ร้อน คนก็ร้อน จราจรก็ติดขัด หากขับขี่ยานพาหนะด้วยความรีบร้อน ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ การมีสติในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นอกจากจะต้องมีความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์แล้ว ทุกคนควรจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วย เนื่องจากประกันชั้น 1 คือความคุ้มครองที่ทำให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนใครจะคาดคิดว่าจอดรถอยู่ดี ๆ แล้วจะมีความปลอดภัย ฉะนั้นมีประกันไว้อุ่นใจกว่า


ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีเงื่อนไขในการทำประกันอะไรบ้าง 

ผู้ที่สามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จะต้องมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง และใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ผู้โดยสารภายในรถ ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หากขับขี่รถด้วยความประมาท ถึงแม้จะระมัดระวังมากแค่ไหน แต่หากมีผู้อื่นที่ไม่มีสติในการขับรถ ก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงควรมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ได้รับใบขับขี่ และไม่เคยถูกยกเลิกใบขับขี่ ตลอดจนถูกระงับใบขับขี่มาก่อน ภายในระยะเวลา 5 ปี
  2. เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์
  3. เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตรงกับรายชื่อที่เสนอเป็นผู้เอาประกัน โดยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ในประกันรถยนต์สูงสุดได้ 2 รายชื่อ และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ทั้ง 2 คน
  4. รถยนต์ที่ผู้ขับขี่ต้องการจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องมีการจดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น

เอกสารทำประกันรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุสามารถทำประกันชั้น 1 ได้ไหม

สำหรับผู้ต้องการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ใบขับขี่หมดอายุก็สามารถทำประกันได้ เนื่องจากบริษัทประกันจะถือว่าคุณยังมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์อยู่ และให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ แม้ว่าใบขับขี่จะหมดอายุก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ โดยมีเอกสารที่จะต้องเตรียมการทำประกันไม่ว่าจะซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือซื้อกับตัวแทน ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนรถยนต์หน้าล่าสุด (เล่มสีฟ้า)
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport สำหรับผู้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  • เอกสารใบแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ หรือสำเนากรมธรรม์ฉบับล่าสุด
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 ทำแล้วอุ่นใจ คุ้มครองแบบรอบด้าน

การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่เพิ่งหัดขับ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ขับรถอย่างช่ำชอง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่รอบด้านในระดับพรีเมียม ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้คุณวางใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองรักษาพยาบาล ชีวิตและทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์อย่างแน่นอน ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างไปดูกัน

ประกันชั้น 1 คุ้มครองตัวรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งแบบมีคู่กรณีและแบบไม่มีคู่กรณี ตัวอย่างเช่น ขับรถชนต้นไม้แล้วหน้ากระโปรงรถบุบ หรือถอยรถชนกับรถยนต์คันอื่นที่จอดอยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่ระมัดระวังในการขับขี่ อีกทั้งยังคุ้มครองความเสียหายของกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ที่ต้องแตกร้าวจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ขับรถตามรถบรรทุกแล้วหินร่วงใส่กระจกหน้ารถแตกได้รับความเสียหาย หรือถูกเขวี้ยงหรือปาด้วยสิ่งของที่มีความแข็งจนทำให้กระจกร้าวหรือแตกก็สามารถเคลมค่าเสียหายได้เช่นกัน

ประกันชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายหรือเจออุบัติภัย ภัยธรรมชาติ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองจากอุบัติภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ รวมทั้งน้ำท่วม ตัวอย่างเช่น จอดรถใต้ต้นไม้แล้วต้นไม้ล้มทับรถยนต์จนได้รับความเสียหาย เนื่องจากการเกิดพายุเข้าหรือฝนฟ้าคะนองรุนแรง อีกทั้งยังคุ้มครองอัคคีภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถไม่ว่าจะไฟไหม้ด้วยตัวของมันเอง หรือเกิดจากการไหม้ที่เป็นผลจากสาเหตุอื่น ตัวอย่างเช่น ตลอดจนเสาไฟฟ้าล้มทำให้เกิดเพลิงไหม้ทั้งด้านในและด้านนอกตัวรถ ซึ่งมีข่าวให้เห็นอยู่เป็นประจำ เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดฝันได้ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไหร่

ประกันชั้น 1 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยระหว่างเกิดอุบัติเหตุ และคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ขับรถชนกับรถคันอื่นบนท้องถนน ทำให้คู่กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายและตัวรถ ต้องได้รับความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถ หรือระหว่างที่ผู้เอาประกันขับรถก็ถูกรถพุ่งเข้ามาชนจนกระจกแตก ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จะต้องได้รับความคุ้มครองทั้งค่าซ่อมรถและค่ารักษาพยาบาล

ประกันชั้น 1 คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายของประกันรถยนต์ชั้น 1 คือคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ และชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่น ๆ ตลอดจนการประกันตัวผู้ขับขี่ที่ต้องถูกควบคุมในคดีอาญา

ประกันชั้น 1 คุ้มครองกรณีถูกโจรกรรม

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรม โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ เช่น อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนอื่น ๆ ที่ติดอยู่ภายในตัวรถยนต์ ตัวอย่างเช่น จอดรถอยู่ดี ๆ ขโมยก็มาทุบกระจกและเอาทรัพย์สินมีค่าภายในรถไป หรือขโมยเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่ภายในรถของคุณ ทำให้ตัวรถที่ถูกทำลายได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครอง ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับตัวรถที่ถูกโจรกรรมไปก็จะได้รับการประเมินเป็นมูลค่าเพื่อชดเชยความเสียหายต่อไป

จะเห็นว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะลดค่าเบี้ยประกันลง และยังอยากได้ความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ได้เลยที่นี่

ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุม


ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ SILKSPAN มีบริการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันจาก 20 บริษัทชั้นนำ

หากคุณต้องการความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ เพราะการมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ที่ไม่มากพอ อาจทำให้มีความเสี่ยงในการควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งรถใหม่ป้ายแดงก็ควรได้รับการปกป้องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะค่าซ่อมรถนั้นไม่ได้น้อยลงเลย บางทีอาจมากกว่าค่าเบี้ยประกันเสียด้วยซ้ำการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีคุณค่าและได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ควรพิจารณาเลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน SILKSPAN คือตัวอย่างของบริษัทประกันชั้นนำที่มีบริการเปรียบเทียบเบี้ยประกันจาก 20 บริษัท อาทิเช่น ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โดยคุณสามารถเลือกยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถ เพื่อเช็กเบี้ยประกันจากบริษัทประกันต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ได้สะดวกและรวดเร็ว


ข้อควรระวังทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กรณีไหนที่บริษัทอาจไม่รับเคลม ป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ครอบคลุมเกือบทุกด้าน เหมาะสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ไม่มากนัก หรือมีรถที่ต้องการทะนุถนอมมากเป็นพิเศษ เพื่อสามารถส่งเคลมประกันให้รถกลับคืนมาสู่สภาพดีดังเดิม โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ยกเว้นผิดเงื่อนไขดังนี้

ผู้ขับไม่มีใบขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่

ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือได้รับการตัดสิทธิ์ขับขี่ตามกฎหมาย ผู้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถชดเชยความเสียหายทางด้านร่างกายและทรัพย์สินให้กับคู่กรณีเท่านั้น ไม่สามารถเรียกเงินค่าเสียหายให้กับรถผู้เอาประกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขับรถชนร้านค้าข้างทางความคุ้มครองจะเกิดกับคู่กรณี แต่คุณต้องออกค่าซ่อมรถของตนเอง

การนำรถไปแข่งความเร็วที่ผิดกฎหมาย

การขับขี่รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมายโดยนำรถไปแข่งประลองความเร็วบนพื้นที่สาธารณะ แล้วเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จะไม่สามารถเคลมประกันได้และจะต้องออกค่าเสียหายทั้งหมด

ใช้รถทำความผิดตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่กำลังทำอาชีพทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็ไม่สามารถเคลมประกันได้

กรณีเมาแล้วขับ

ถึงแม้จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่หากคุณออกไป hang out แล้วขับขี่รถด้วยความเมา โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป นอกจากจะผิดเงื่อนไขประกันแล้วยังถูกลงโทษตามกฎหมายอีกด้วย

ขับรถยนต์ออกนอกพื้นที่ให้ความคุ้มครอง

การขับขี่รถยนต์ออกนอกพื้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ยกตัวอย่างเช่น การขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ใช้รถในการลากจูง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครองกรณีขับรถไปลากจูงรถผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ระหว่างลากจูงรถผู้อื่น แล้วมีรถวิ่งมาชนจากด้านข้างของรถผู้เอาประกันจนกระจกแตก

ขับรถยนต์นอกเหนือจากที่แจ้ง

ขับขี่รถนอกเหนือจากที่ระบุในกรมธรรม์ไว้ ตัวอย่างเช่น จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ใช้จริงกลับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ถือว่าเป็นการกระทำผิดเงื่อนไข ไม่สามารถเคลมได้


สรุปประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับรถเราหรือเปล่า ทำแล้วจะคุ้มไหม

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและรถยนต์ทุกประเภท ถือว่าเป็นประกันภัยครบวงจรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถึงแม้เบี้ยประกันจะมีราคาสูงกว่าแบบประกันประเภทอื่น แต่เมื่อแลกกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนับว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทประกันภัยดี ๆ ในการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่จะช่วยคุ้มครองชีวิตและรถยนต์คู่ใจให้อุ่นใจตลอดการเดินทาง SILKSPAN คือตัวเลือกที่ดีในการค้นหาบริษัทประกันรถที่ตรงใจ คุณสามารถซื้อประกันได้ง่ายและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ให้ความคุ้มครองได้ทันที เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาแล้วกว่า 4 ล้านราย สามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน รับตารางเปรียบเทียบได้ผ่าน SMS ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเบี้ยใหม่ ต่อประกันล่วงหน้ายังได้ส่วนลดสูงสุด 500 บาทอีกด้วย

“สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน” SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https:/www.silkspan.com/online/insurance-alert

รับฟรี! รวมโพสขายดี